FORORDoverskrift
Arrieregarden: "Nobodys home". Foto: Peter Rafn Dahm


AmatørKultur er en samling cases, facts og refleksioner til alle, der er direkte eller indirekte involveret i amatørkulturens mangfoldige aktiviteter, eller som beslutningstager er medansvarlig for at skabe rammerne for amatørkulturen og dens vækstlag.

Den er blevet til i et samarbejde mellem DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og muliggjort af tilskud fra DFS – Dansk Folkeoplysning Samråd og Kulturministeriets Folkeoplysningspulje 2012, til hvem der skal lyde en stor tak!

AKKS og DATS har tilsammen ca. 115.000 aktivitetsmedlemmer og står for 25.000 arrangementer om året på tværs af generationer over det ganske land! Alene pga. af antallet er det derfor en umulighed at beskrive dem alle sammen.

Målet med AmatørKultur er i stedet via cases at give et billede af de brikker, der i fællesskab danner amatørkulturens forskellige kunstneriske niveauer og derved belyse dens potentiale som rum for talentudvikling, oplevelser, livsindhold, fællesskab, læring - og folkeoplysning.

Tved amatørteatar: "Indenfor murerne". Foto: Peter Rafn Dahm


Vores ønske er i sidste ende at italesætte kulturpolitikken i et langt bredere perspektiv, end man er tilbøjelig til i kulturdebatten i dag, hvor man synes fokuseret på kvalitet og formidling. Derfor giver det også god mening at en stor del af de økonomiske ressourcer bag værket er bragt til vej via DFS ikke mindst nu, hvor folkeoplysningen er blevet en del af Kulturministeriets ressort.En case er altid en blanding af facts og fortolkning. Disse cases er ikke nogen undtagelse. Vi har valgt den fremstillingsform, fordi alle amatørkulturens aktiviteter altid består af de to elementer. Eksempelvis forfatterens manuskript, fortolket af instruktøren, komponistens værk, fortolket af dirigenten, fotografens valg af motiv, men altid omsat til et produkt – en virkelighed.

En anden grund er, at amatører primært udfolder sig med musik, teater og billedkunst drevet af kærlighed og lyst. Ikke fordi de bliver bedre borgere eller skal oplæres i demokrati, og heller ikke fordi deres aktiviteter øger bruttonationalproduktet, eller de bliver mentalt sundere. Alt dette er biprodukter!

Der er således stor forskel på, hvordan amatører opfatter værdien af det, de producerer, og hvad det politiske og organisatoriske niveau betragter som værdien. Det er illustreret i to ”word clouds”, der blev udarbejdet i forbindelse med rapporten ”The role of grassroots arts activities in communities: a scoping study”, der udkom i 2011 i England.

Den første ”word cloud” er skabt på baggrund af en søgning på alle ord i rapporten, mens den anden alene er baseret på ord brugt i kommentarer fra amatørerne selv. Jo større et ord er, jo oftere blev det anvendt.

Første word cloud


Hvor den første ”word cloud” er præget af ord hentet fra samfundssfæren som voluntary, skills, community og reseach, spiller ord, der beskriver den personlige oplevelse, som enjoyment, empowerment og passion langt den største rolle, når amatørerne selv beskriver værdien af deres aktiviteter. Der er således i høj grad tale om et personligt og følelsesladet rum for udøverne.

Anden word cloud


Men amatørkunst er som al kunst, udover facts, fortolkning og virkelighed ikke blot aktørens/producentens mulighed for personlig og faglig udvikling, den er også lytterens, læserens, seerens og publikums mulighed for oplevelser og ’aha’er’. Kultur er – og har aldrig været til at undgå. Når mennesker mødes opstår der som bekendt sød musik og rammer for relationer og dermed nye muligheder. Og derfor er - amatørkulturen forudsætningen for mere end den enkeltes udvikling, men også for samfundets!

Jagtmalerierne i Lascaux, som fortolkes af nogen som de første eksempler på kunst og ritualer, skabt med henblik på ønsket om en indbringende jagt, sætter den folkelige kulturs nødvendighed og måske også dens nytteværdi i rette lys. For der var næppe noget etableret kunstakademi til professionalisering af kunstværket på den tid.

God fornøjelse

Anders Hind, Peter Rafn Dahm
& Susan Fazakerley

Tegning efter jagtmaleri i Lascaux.

Top >>

Læs mere om DATS:
www.dats.dk
Læs mere om AKKS:
www.akks.dk
Læs mere om DFS:
www.dfs.dk
Læs mere om Kulturministeriet:
www.kum.dk
Du kan læse rapporten:
”The role of grassroots arts activities in communities: a scoping study” her