DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
www.dats.dk er en landsdækkende teaterorganisation. DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der 56.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.

DAM – Dansk Amatørmusik
www.damdk.dk Dansk Amatørmusik forkortet DAM er en selvejende institution under Kulturministeriet. DAM repræsenterer de klassiske kor- og orkesterorganisationer i Danmark med cirka 34.000 medlemmer

DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
www.dgi.dk/udover/dans_og_musik/om_dans.aspx har en særlig sektion, DGI dans og musik. Organisationen samler bredt indenfor en del danseformer og har godt 40.000 medlemmer. Organisationens medlemmer er i grænselandet mellem idræt og kunst.

Bifrost
www.landsforeningenbifrost.dk Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge er en sammenslutning for aktører indenfor rollespil, brætspil, hardball, fandom, cosplay og reenactment. Organisationen repræsenterer 46 lokalforeninger

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
www.akks.dk 19 amatørorganisationer, primært indenfor musikken, har slået sig sammen i AKKS, der bl.a. fungerer som kulturpolitisk talerør for sine medlemmer.

 

Danske Folkedanseres Spillemandskreds
www.spillemandskredsen.dk Spillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik. Organisationen har ca. 500 medlemmer.

DAFO - Danske Folkekor
www.folkekor.dk Danske Folkekor er en landsdækkende kororganisation for blandede kor med ca. 2600 medlemmer.

DSF – Dansk Sangerforbund
www.dansksangerforbund.dk DSF er en landsorganisation af mandskor, der p.t. har ca. 1150 medlemmer og 39 medlemskor fordelt på alle regioner.

DAO – Dansk Amatør Orkesterforbund
www.daonet.dk Dansk Amatørorkesterforbund er landsforbundet for blæseorkestre. DAO har 106 medlemsorkestre med tilsammen 2822 musikere fordelt i orkestre i alle landets fem regioner.

Musik & Ungdom
www.musik-ungdom.dk Musik & Ungdom er en landsdækkende projekt- og aktivitetsorganisation, som er rettet mod musik aktive unge under 30 år. Organisationen dækker ca. 30.000 musikelever og kor- og orkesterdeltagere.

Landsgardeforeningen
www.lgf.dk Landsgardeforeningen er en landsdækkende, børne- og ungdomsorganisation, der består af omkring 3.500 medlemmer fordelt på ca. 70 selvstændige bygarder fra hele landet.

ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
www.ora.dk ORA er interesseorganisation for øvelokalerne, musikforeningerne og sangskriverklubberne og har 41 medlemsforeninger med ca. 4000 deltagere.

Folkemusikhusringen
www.folkemusikhusringen.dk Folkemusikhusringen repræsenterer folkemusikhuse og -grupper, som især dyrker traditionel dansk folkemusik. Organisationen repræsenterer c. 3.000 folkemusikere.

FMS - Folkemusiksammenslutningen
www.fms-net.dk FMS er en landsorganisation for alle former for folkemusik. Medlemsskaren er meget bred, og dækker både musikere, arrangører og publikumsorganisationer. FMS har ca. 300-400 medlemmer.

Visens Venner i Danmark
www.visensvenner.dk Visens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for 33 Visens Venner-foreninger i Danmark, bestående af ca. 4.500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere og visekomponister.

Forfatterhaab.dk
www.forfatterhaab.dk Forfatterhaab.dk er et mødested for illustratorhåb og forfatterspirer. Foreningen er for alle dem, der gerne vil være forfatter eller illustrator. Foreningen er landsdækkende.

FUK - Folkekirkens Ungdomskor
www.fuk.dk Folkekirkens Ungdomskor er landsorganisationen af børne- og ungdomskor i folkekirken og er med sine ca. 12.000 korsangere og korledere Danmarks største kororganisation.

KOR72
www.kor72.dk Kor72 er en sammenslutning af amatørkor og enkeltmedlemmer over hele landet. Kor72 organiserer 278 kor og 350 enkeltmedlemmer og repræsenterer 8.200 medlemmer fordelt på alle regioner.

SYNG
www.syng.dk SYNG er landsdækkende forening med 3346 medlemmer fordelt på 83 medlemskor.
Formålet med Syng er bl.a. at udbrede kendskabet til og forståelsen for korsang blandt unge fra 13-30 år.

DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke
www.daos.dk Dansk Amatørorkester Samvirke er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkestre og danske kammerorkestre. DAOS repræsenterer ca. 75 orkestre med tilsammen ca. 2800 medlemmer.

DO - Danske Orkesterdirigenter
www.danskeorkesterdirigenter.dk DO er en landsforening for orkesterdirigenter, hvis medlemmer består af dirigenter og instruktører, der beskæftiget sig med den instrumentale amatørmusik.

MOF - Musisk Oplysningsforbund
www.mof-dk.dk MOF er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF drives af folk med en musisk baggrund og opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed på alle musiske områder.

MOF Nord - Musiks Oplysnings Forbund
www.mofnord.dk MOF Nord er et upolitisk oplysningsforbund, som drives af folk med en musisk baggrund. MOF Nord opretter og gennemfører kurser og undervisning i 5 nordjyske kommuner.

RNF - Region Nord Foto
www.regionnordfoto.dk RNF er en sammenslutning af 27 fotoklubber i og omkring hovedstaden, der samles til 4 årlige fotokonkurrencer med over hundrede deltagende amatørfotografer.

Top >>
 

Du kan læse mere om amatørernes organisering her
Kilde: www.søndagaften.dk 
Hvem-erOverskrift